Bridges Over Time

Bridges Over Time”  - proiect pentru elevii de toate vârstele, care își vor îmbunătați atât cunoștințele de limba engleză, cât și cele legate de istorie, beneficiind totodată de un mijloc atractiv, stimulativ, de promovare a creativitații, a talentului literar și artistic.

Beneficiarii   indirecti vor fi institutiile școlare unde aceștia activează, familiile și comunitatea. Se urmărește     consolidarea vocabularului în limba engleză și a capacitații de exprimare scrisă, corelarea eficientă a informațiilor din diverse domenii ale cunoașterii, conștientizarea culturală, promovarea toleranței interculturale, a unor comportamente prosociale responsabile, nu în ultimul rând, cultivarea unor    

Proiectul se adresează unui număr de aproximativ 500 elevi și 20 profesori implicați în activități diferențiate pe cicluri de învățământ respectiv primar, gimnazial și liceal. Beneficiarii direcți sunt elevii implicați în proiect și cadrele didactice coordonatoare iar cei indirecți vor fi comunitatea locală, parinții și partenerii.

Detalii despre proiect gasiti: https://engleza7.wixsite.com/bridges