Transferuri an școlar 2017-2018

CEREREA DE TRANSFER aici

DOCUMENTE NECESARE:

- Copie CI parinți (dacă sunt divorțați -copie după actele de custodie ale elevului)

Copie după mediile semestriale și anuale din carnetul de elev

Pentru elevii de liceu- adeverință cu profilul și specializarea liceului, nota la purtare și media anilor precedenți de liceu

După aprobarea transferului trebuie anexate și documentele:

  • Certificat de naştere elev
  • Fișa medicală a elevului