Clasa pregătitoare

Înscriere clasa pregătitoare 2017-2018

Lista copiilor admişi

Informații:

sursa edu.ro 

- sursa isjcj.ro

Ordin OMEN 3242 metodologie şi calendar 

Criterii specifice Liceul de Informatică

Circumscripția Liceului de Informatică

Programări evaluări psihosomatice

ACTE ÎNSCRIERE 

Program completare şi validare cereri-tip  8-26 martie, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri) la sediul de pe Calea Turzii nr. 140-142.

 

În vederea în clasa pregătitoare părinții pot face programări la numărul de telefon 0264-438024 conform Capitolului V articolul 13 aliniatului (7) și (8) din OMEN 3242.

 

 

Înscriere clasa pregătitoare 2016-2017

Lista străzi arondate

sursa isjcj.ro

       Documente necesare la inscriere

  • Cartea de indentitate a parintelui / tutorelui legal care se prezinta la inscriere, in original si copie  (nu se solicita cartile de identitate de la ambii parintii. sunt suficiente actele unui singur parinte)
  • Certificatul de nastere a copilului in original si copie 
  • Rezultatul evaluării psiho-somatice (daca e cazul)
  • Cererea tip care se completeaza pe loc fie in unitate sau online (dupa  care trebuie validata la  unitatea respectiva)

       Alte documente optionale pentru dovedirea indeplinirii criteriilor generale din metodologie respectiv a criteriilor specifice alese de unitate

  • Certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap
  • Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial
  • Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de un părinte
  • Document care atesta faptul ca are frati / surori in unitate
  • Orice alt document care dovedeste indeplinirea criteriilor specifice alese de unitate

         Unitatea nu poate solicita alte documente in afara celor mentionate in metodologie pentru îndeplinirea criteriilor generale de departajare si  a celor prevăzute în documentul eliberat de unitate pentru îndeplinirea criteriilor specifice de departajare de la nivelul unităţii de învăţământ.
         De asemenea, unitatea are obligatia de a inregistra in sistemul informatic toate cererile primite, indiferent daca sunt din circumscriptie sau nu.
         Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere se va face in perioada 18 - 21 martie 2017 (conform calendarului)

sursa edu.ro

Înscrierea în învățământul primar se face în baza unei Metodologii aprobată de Ministerul Educației.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2017 inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu Legea Educației.

Părinții trebuie să meargă la inspectoratele școlare și unitățile de învățământ, acestea având obligația de a asigura informarea și consilierea în ceea ce privește înscrierea.

Read more: Clasa pregătitoare